Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programów Hartley oraz PS_DK_3_3.
Hartley
PS_DK_3_3
Zrzuty ekranu
Copyright @ 2019  Marek Martyna

Planowanie eksperymentu